DOMENIE AI 25 DI DICEMBAR 2016

Pe tradizionâl Messe di Madins , tal domo di Udin, la gnot di Nadâl 2016, un trop dal moviment civic culturâl alpin-adriatic dal Fogolâr Civic e dal circul universitari furlan de Academie dal Friûl, menaat dal dean sociâl prof. Alberto Travain, al à impiât lums alì de urne dal patriarcje martar aquileiês Beltram, antîc eroi civic dal puest, par presint viers di chel Giulio Regeni, zovin ricercjadôr furlan a undis mês che in Egjit lu àn robât e netât.

Precedente DOMENICA 25 DICEMBRE 2016 Successivo MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2016