LUNIS AI 28 DI SETEMBAR 2015

Al à sielt la riunion sot de storiche date dai 29 di Setembar, zornade che si deve dongje l’antîc Renc di partecipazion, chel conseîr av. Paolo Perozzo che si à ufiert di tramit par puartâ in Consei comunâl a Udin une iniziative culturâl “dal bas” inviade tal 2010 cjapant dentri scuelis e teritori cul chê di tirâ sù il sintiment di popul in cont di vizis e virtûts sociâls e butâ jù une sorte di “charta” morâl de societât tal Friûl di cumò. Si che, ai 28 di Setembar 2015, in vierzidure di adunance, chel conseîr alì al à uficialmentri consegnât al President dal Consei dal Comun de “Capitâl dal Friûl” un dai bossui artistics di consultazion, ispirâts di toratis e tors li dal puest, opare dal mestri prof. Michele Ugo Galliussi, stâts in vore tai ambients publics par racuelte des proposizions de int dentri dal “Censiment di Popul sui Mâi di Cumò par une Costituzion furlane dai valôrs locâi e universâi”, inviulât dal Moviment Civic Culturâl Alpin-Adriatic dal Fogolâr Civic e in vuê rivât a un prin rindicont. “O podarìn dî in ideâl che il popul di Udin dut cuant midiant dai siei rapresentants elets al vedi vût cussì mût di pandi lis sôs opinions par chel cont!” al à mutivât il dean de fradaie, prof. Alberto Travain, che al à dabon preseât cetant l’at dal av. Perozzo.

Precedente LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2015 Successivo MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2015